STADSRADIO VLAANDEREN SMS REGLEMENT

SMS Reglement Stadsradio Vlaanderen

Deelnemingsvoorwaarden

⦁ Als je op het ogenblik van de wedstrijd 18 jaar of ouder bent, kan je deelnemen, behalve als je een medewerker bent van de radio, het bewuste programma, of een direct familielid daarvan. Ben je jonger dan 18 jaar dan kan een jury beslissen om u uit te sluiten van deelname.

Het verloop van het spel

⦁ In elke aflevering wordt een vraag gesteld. ⦁ In elke aflevering krijgt u één tip ⦁ Na deze tip start het spel en kan u een antwoord sms-en naar 6000 (0,50 euro/sms) ⦁ Op het einde van elke uitzending worden de naam en woonplaats van de winnaar bekendgemaakt. ⦁ De winnaar krijgt de prijs die door de presentator wordt vermeld.

Een geldig en correct antwoord

⦁ U stuurt SRV spatie XXXXXXX (de kruisjes staan voor het juiste antwoord wat ieder uur verschillend kan zijn) binnen de toegestane tijd naar 6000 (0,50 euro/sms) ⦁ U mag zoveel antwoorden als u maar wil. ⦁ De toegestane tijd loopt vanaf de start van de uitzending tot de start van een nieuwe uitzending. Stadsradio Vlaanderen is niet aansprakelijk voor berichten die te laat binnenkomen door vertragingen in de netwerken van de telecom-operatoren. ⦁ Er kan slecht één woord gevormd worden. Dit woord door onze redactie bepaald is hét correcte antwoord. ⦁ Alleen het door ons opgegeven woord is correct ook als er sprake is van twijfel. ⦁ Deelnemen aan de wedstrijd via e-mail, post of andere middelen is niet mogelijk.

Het kiezen van een winnaar

⦁ De uitslagen van de wedstrijd zijn bindend en onherroepelijk. Je kan ze niet aanvechten. Er is geen correspondentie mogelijk in gelijk welke vorm. Trekkingen en bekendmakingen zijn definitief. ⦁ Alle telefoonnummers van waarop ons een geldige én correcte antwoorden bereiken worden elke dag met de computer in een toevallige volgorde gerangschikt. De winnaar met het eerste telefoonnummer op de lijst wordt door de redactie opgebeld. ⦁ Indien de telefoon na 10x bellen niet wordt opgenomen, wordt er gebeld naar het eerstvolgende nummer op de lijst. Er worden geen berichten ingesproken. De redactie blijft de lijst in volgorde aflopen tot de telefoon wordt opgenomen. ⦁ Wie als eerste de telefoon opneemt en zijn of haar naam en adres doorgeeft, is de winnaar van de vorige week. ⦁ Een winnaar kan maar één keer per maand en per adres winnen.

De Prijs

⦁ Elke winnaar wordt achteraf opnieuw door de redactie opgebeld voor praktische afspraken i.v.m. de overhandiging van de prijs. Stadsradio Vlaanderen garandeert de levering van de prijs binnen een redelijke termijn. Stadsradio Vlaanderen is niet verantwoordelijk voor nalatigheden van de post: verlies, staking, e.d. ⦁ Een prijs kan -op elk moment- wijzigen om productionele of inhoudelijke redenen. ⦁ De winnaar heeft enkel recht op de prijs die in de betrokken aflevering door de presentators werden vermeld. De prijzen zijn persoonsgebonden. Er worden geen prijzen omgeruild. ⦁ Bij het winnen van een reis is dit zonder verzekering, zakgeld of maaltijden. ⦁ Het is mogelijk dat een organisator/leverancier rechtstreeks met de winnaar contact opneemt om verder af te spreken. ⦁ Prijzen worden niet in geld omgezet. ⦁ De winnaar heeft altijd het recht om de prijs te weigeren. In dat geval kan er geen sprake zijn van compensatie. ⦁ Er is geen correspondentie mogelijk over de uitslag of prijs.

Aansprakelijkheid

⦁ Stadsradio Vlaanderen is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels, ongevallen of overlijden, die zich kunnen voordoen als gevolg van het winnen of opnemen van een van de prijzen en/of deelname aan een wedstrijd. ⦁ Stadsradio Vlaanderen is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van de post en/of koeriersbedrijven (vertraging, staking, beschadiging, verlies). Niet afgehaalde aangetekende zendingen worden niet op een later tijdstip terug aangeboden. Zelfs als de post hiervoor geen berichtgeving achter liet. Indien er een zending verloren gaat of op onaanvaardbare wijze beschadigd werd is Stadsradio Vlaanderen niet aansprakelijk. ⦁ Stadsradio Vlaanderen mag om welke reden dan ook een wedstrijd uitstellen, inkorten of intrekken. Stadsradio Vlaanderen kan op elk moment het wedstrijdreglement aanpassen of de wedstrijdformule veranderen. In beide gevallen kan je Stadsradio Vlaanderen niet verantwoordelijk stellen.

Persoonsgegevens en persoonlijkheidsrechten

⦁ De persoonsgegevens die Stadsradio Vlaanderen inzamelt tijdens wedstrijden vallen onder de toepassing van de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. We nemen ze op in een bestand dat voor intern gebruik dient, maar we kunnen ze eventueel doorgeven aan mede-organisatoren van de wedstrijd. Uw persoonsgegevens kunnen we gebruiken voor contactname bij eventuele andere activiteiten van de radio.

Mede-organisatoren

⦁ Als Stadsradio Vlaanderen voor deze wedstrijd een beroep doet op partners, dan gelden de bepalingen van dit reglement waarin sprake is van Stadsradio Vlaanderen ook voor mede-organisatoren.

De Jury

⦁ Bij elk dispuut zal een door de radio in kwestie aangestelde jury een beslissing nemen. Deze beslissing is in alle gevallen onaanvechtbaar. De speler aanvaardt door deelname aan het Stadsradio Vlaanderen -sms-spel alle beslissingen van de jury. 

© 2018 RTVMEDIALUX.COM